EFFEKTIV PALLETERING

Palletera betyder att placera lådor, SRS-backar eller produkter på pall enligt programmerade mönster. I en robotbaserad palletering kan vi palletera förpackningar av vitt skilda slag. Vi inkluderar gärna hantering av pallar, mellanläggshantering, applicering av kantskydd, pallflaggemärkning och plastfilmning av färdiga pallar i en effektiv helhetslösning.

FLEXIBEL PALLETERING

Palleteringslösningarna kan vara enkla, från endast en produktionslinje, eller bli en central lösning där lådor från flera produktionslinjer transporteras till en och samma palleteringsstation. Från den centrala stationen kan förpackningarna fördelas och palleteras på olika pallar.

För att öka flexibilitet och användarvänlighet i hela palleteringsprocessen använder vi flera speciellt utvecklade robotar och mjukvaror för de bästa helhetslösningarna.

SIMULERA FÖRST

Vi bygger alltid upp våra automationslinjer fullt ut i 3D. Då kan vi testa räckvidd, åtkomst och cykeltider off-line i en simuleringsmiljö kallad RobotStudio, innan vi bygger på riktigt.

Testkörningen resulterar i snabbare och säkrare installationer samt betydligt färre överraskningar i skarpt läge. Front Automation har stor erfarenhet av arbete i RobotStudio.

HÄMTA DATABLAD FÖR PALLETERING

Datablad