OM FRONT

Vi brinner för automation, gillar höga krav och utmanande applikationer.

Vi får ständigt bekräftat att den där extra ansträngningen vi så gärna gör, betalar sig. Tidsspillan, störningar och stopp minimeras. Kvaliteten blir hög, allt ser snyggt ut och satsningen kan på kort tid räknas hem.

Det handlar så klart om vad vi gör, men ännu mer om hur. Vi är måna om hela processen, från första gången vi träffar våra kunder tills vi säger tack och hej, vilket vi sällan gör. Relationerna brukar bli långvariga.

Vi är tämligen säkra på att våra kunder gärna vittnar om vårt engagemang och om hur hängivet vi jobbar för att hitta bra och kreativa lösningar som stärker konkurrenskraften.

”VI ÄR EN TREKNAPPSFABRIK”

Behovet av användarvänlighet uttrycktes på ett bra sätt av Torbjörn Jonsson, VD på Delsbo Candle, i samband med ett projekt hos dem.

”Vi är en treknappsfabrik! Vi vill ha en startknapp, en stoppknapp och en knapp för återställning när något går fel – alla andra knappar är av ondo!”

Man kan säga att Torbjörn formulerade vår affärsidé och vårt erbjudande, samtidigt som han gav oss ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi måste ställa riktigt höga krav på oss själva som systembyggare, om vi vill fortsätta hjälpa svensk industri att vara konkurrenskraftig. Och det vill vi.

Lätt att använda

Våra kunder är experter på att baka bröd, stöpa ljus, koka korv, tillverka blöjor och mycket annat. Att produktionsanläggningarna är lätta att använda och lätta att hantera är affärskritiskt för alla tillverkare. Produktionen pågår ofta dygnet runt och personal med avancerat automationskunnande kan inte alltid vara på plats.

Vår styrka som automationsleverantör är att vi kan bygga avancerade tekniska lösningar som vem som helst kan använda och som utan problem kan producera dygnet runt årets alla dagar.

Det är därför vi lägger så stort fokus på användarvänlighet och bygger upp pedagogiska operatörspaneler lätta att förstå för alla. För att nå hög tillgänglighet, vilket betyder att anläggningen går friktionsfritt, bygger vi också in pedagogiska larm och säkra system för felhantering.

LÄTT ATT STARTA

Inom livsmedelsindustrin körs produktion ofta dygnet runt och inte sällan både med ordinarie och inhyrd personal. Vi ägnar därför en stor del av våra projekt åt att göra systemen så lätta att använda som möjligt.

När allt fungerar perfekt behövs bara start och stopp. Verkligheten bjuder dock på fel, störningar och oväntade händelser. När produktionen måste stoppas ska det vara lätt att återställa och komma igång igen.

Front Automation i Jönköping ingår som en del i den entreprenörsdrivna automationsgruppen
3BUTTON GROUP. Övriga bolag i gruppen är Fröjd Automation AB, IML Technologies AB och Front AGV.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskunskap tvärfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 100 MSEK och har ca 30 medarbetare.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

Fröjd Automation levererar automation för maskinbetjäning och montage till fordonsindustrin och andra krävande industrikunder.

IML technologies levererar kompletta robotsystem för laddning och plundring av formsprutor till producenter av förpackningsmaterial, burkar och lock till livsmedelsindustrin.

Front AGV levererar kompletta lösningar med självkörande fordon (AGV:er och AMR:er) med speciellt fokus på produktion och kopplingar till automation.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.

AUKTORISERAD ABB PARTNER

Front Automation är auktoriserad partner till ABB. Authorized Value Provider – AVP – är ett globalt program för nära samarbete med ABB inom olika områden. Front Automation är utvalda som samarbetspartner för applikationer inom plocka, packa och palletera.

Samarbetet med ABB sker på flera plan och omfattar allt från försäljning och marknad till utveckling, applikationskunnande och support. Närheten till ABB Robotics i Västerås är en fördel för frågor kring produktion och utveckling.

I Västerås finns ett kundcenter speciellt uppbyggt för tester av plock-, pack- och palleteringslösningar. Där demokör och testar vi våra lösningar och bjuder gärna med oss kunder.